Първата система, обединяваща

СЕБЕПОЗНАНИЕ, iMA3X ОБЩНОСТ И ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ

Play Video

iMA3X - the tool to achieve your personal goal!

         Системата от девет обучителни модула на iMA3X ще те води по пътя на себеразвитието. Този път ще ти помогне да преоткриеш своите ИСТИНСКИ цели и желания, а същевременно ще си достигнал и до финансовата стабилност, чрез която да ги постигнеш.

         Няма да те оставим да „зациклиш“ на едно място. Напротив, ще се стараем да ти осигуряваме нови и нови предизвикателства, съобразени с динамиката на съвременния свят, за да развиваш своя потенциал.

         And what do we put into the word "challenge"? Nothing complicated - a sheet of paper, a pen and 5 minutes a day.

Our Lecturers

Antoaneta Georgieva
Astrology and Relations
To know is the mind,
to desire is the heart,
to act is the will
See More
Georgi Hristulev
Sales Psychology
I do what I can,
to achieve what I want
See More
Rumen Yankulov
Clinical and Counseling Psychologist
Only if we are at peace with our parents
will our children be at peace with us
See More
Previous
Next

iMA3X News

ОСНОВИ НА „ИЗРАСТВАНЕТО” (част 1)

За мотивация ми “Когато бях поканен в проекта, си мислех, че задачата ми тук е да представя парадигмата и възможните приложения на метода Семейни констелации,

See More

SELF-DEVELOPMENT + FINANCIAL STABILITY = IMA3X

More knowledge.
More harmony.
Powerful techniques and effective approaches.

Shared knowledge is wealth!

Join the iMA3X adventure with your three closest people!

iMA3X

Copyright © 2020 iMA3X, All rights reserved